БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

Инфо: 15.12.2017г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП с анализ на ЗОП във връзка със ЗУТ и Наредба №4

Писмо на инж. Христо Христов
Тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. АНАЛИЗ НА ЗОП ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗУТ/Към писмото на инж. Христов
Тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІІ. СХЕМАТА : ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО или ИНЖЕНЕРИНГ/Към писмото на инж. Христов
Тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ/Към писмото на инж. Христов
Тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. ОБЯВЛЕНИЯ НА ПУБЛИЧНИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, „ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО НАЙ-МАЛКО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА“, Част Б от ЗОП/Към писмото на инж. Христов
Тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВЛЕНИЕТО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА/Към писмото на инж. Христов
Тук

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ/Към писмото на инж. Христов
Тук

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. ПОРОЧНА СИСТЕМА ЗА „ФИНАНСИРАНЕ“ ПО ЕФ/Към писмото на инж. Христов
Тук

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото