Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

МНЕНИЯ от членове на КИИП София-град

Инфо: 29.01.2018г. 


Мнение на инж. Любомир Грънчаров относно Стратегически цели посочени в чл.2.2 на Устава на КИИП
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Светла Спасова относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Борис Готов относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инфо: 16.01.2018г.


Мнение на инж. Марин Гергов относно регистрация на договори
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.01.2018г.

Писмо на инж. Емил Крумов до членовете на КИИП София-град относно регистрация на договорите
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 08.01.2018г.

Мнение на инж. Златка Плеснева 
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 01.02.2018г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП относно регистрация на договори за проектиране

Писмо на инж. Христо Христов
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инфо: 15.12.2017г.

Писмо на инж. Христо Христов до КИИП с анализ на ЗОП във връзка със ЗУТ и Наредба №4

Писмо на инж. Христо Христов
Вижте тук

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото