БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииТЕХДелегати за периода 2012-2013

Делегати за периода 2012-2013

 

Делегати от секция ТЕХ 2012 - 2013 г.
пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
01895 Милена Иванова Куюмджиева
00444 Анелия Миланова Райчева
01578 Божидар Щерев Иванов
1 08753 Анелия Кръстанова Кръстева
2 00488 Димитър Георгиева Йосифов
3 00703 Евдокия Кирилова Стоянова
4 08425 Здравка Георгиева Стоилова
5 00851 Илка Асенова Симиджиева
6 41601 Краси Василев Кръстев
7 02070 Лиляна Георгиева Япракова
8 08596 Мария Иванова Милова
9 08133 Мария Николова Марчева
10 01775 Милчо Цеков Ангелов
11 08605 Нели Стоянова Маринова
12 00092 Пламен Ганчев Ганчев
13 01631 Райна Бакунова Кожухарова
14 00317 Свилен Иванов Иванов
15 08784 Таня Димова Серафимова
16 00011 Цветанка Събкова Коларова

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото