NachaloKIIP

 

 

HomeUncategorised

Уебинар Hilti

За събитието е необходимо да направите регистрация на следния линк: https://hilti.to/3qe1vs

В отговор ще получите имейл за потвърждение на Вашата регистрация. За Ваше улеснение при регистрация, може да следвате стъпките в приложения файл „Указания за регистрация за уебинар Hilti“. Моля, прочетете инструкциите докрай.

На нашия уебсайт можете да намерите информация за всички събития, които предстоят. За целта последвайте следния линк: https://www.hilti.bg/content/hilti/E4/BG/bg/support/engineering-services/Webinar.html

За достъп до софтуера на Hilti за изчисляване на X-HVB тангенциални конектори моля, последвайте следния линк: https://www.hilti.bg/content/hilti/E4/BG/bg/business/business/engineering/software/shear-connector-design.html

За Ваше улеснение моля, следвайте стъпките в приложения файл „Указания за достъп до софтуер Shear Connector Design“. Моля, прочетете инструкциите докрай.

Покана /виж тук/

Указания за регистрация /виж тук/

Указания за достъп до софтуер Shear Connector Design /виж тук/

Отчетен доклад

 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за редовното годишно общо събрание на РПС “Минно дело, геология  и екология” – София-град на 11.04.2022 г.

Настоящият отчетен доклад се отнася за периода от м. юли 2021 г. до м. февруари 2022 г.

През посочения период от 8 месеца продължиха да действат ограниченията у нас във връзка с Ковид пандемията, свързани с ограничения за обществени и колективни мероприятия. По тази причина, отлаганите от предходния отчетен период текущи и планирани присъствени мероприятия, както на Регионалното ръководство, така и за РПС не успяха да се проведат.

Дейностите на Председателя на РПС, като и на други колеги, участващи различни органи на РК на КИИП гр. София, продължиха своята организационна дейност, както в онлайн среда, така и присъствено.

През отчетния период бяха проведени 4 заседания на комисията по разглеждане на документите в състав инж. А. Лаков, инж. Н. Чушков и инж. П. Павлов, на които бяха предложени, а в последствие и присъдени права за ППП на 3 колеги и ОПП на 4 колеги. Няма отказани кандидатури за ППП.

Към настоящия момент секцията включва 175 колеги с пълноправно членство (с известно нарастване с 6 д. спрямо 2021 г.), от които с ППП 156 д. (нарастване от 5 д. за периода), с ОПП 18 д. (увеличение с 3 д. за периода) и 1 ч. с доброволно членство (намаление с 2 д. за периода).

По основната задача на работата в КИИП за повишаване на квалификацията на нашите членове не са провеждани дейности. Отложеното за 2021 г.  мероприятие за изминалата година за организиране на Национална научно-приложна конференция на тема „Рискови свлачищни процеси“, в която се очакваше да участват колеги от РПС, с оглед на актуалната епидемиологична обстановка, беше отново отложена във времето.

През отчетния период, от страна на наши членове практически липсваше активност и предложения за провеждане на курсове и срещи. Единично изключение беше устния сигнал на наш член във връзка с неправомерни действия в работата му с една от басейновите дирекции, който, за съжаление, не беше последван от официален.

Продължи традицията и се разви положително по присъждане на стипендия на един студент от МГУ.

И този път искам отбележа отличното ни сътрудничество с Ръководството на НПС в лицето на нейния Председател проф. д-р инж. Г. Франгов, на което благодаря и от ваше име.

Накрая, традиционно, искам да подчертая отличната атмосфера и дух на колегиалност в нашата професионална секция, за който ви благодаря и се надявам с общи усилия да продължим и укрепим.

Благодаря за вниманието.

202112-Кръгла маса Видео 7

202112-Кръгла маса Видео 6

202112-Кръгла маса Видео 5

202112-Кръгла маса Видео 4

202112-Кръгла маса Видео 3

202112-Кръгла маса Видео 2

202112-Кръгла маса Видео 1

Go to top