NachaloKIIP

 
ЗастраховкиПреференциални застраховки

Преференциални застраховки

Преференциални застраховки

Преференциални застраховки

Уважаеми колеги, членове на КИИП РК София-град,

Всички редовно отчетени с ППП, ТК, ОПП членове на КИИП РК София-град, могат да получат лични професионални застраховки като физически лица за обекти четвърта, пета и шеста категория съгласно ЗУТ. Застраховката се сключва за срок 12 месеца с 5 години ретроактивна дата за всички обекти.

1.Заявка за издаване на Застрахователна полица може да става в офиса на КИИП РК София-град или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като се посочат следните данни: регистрационен номер, трите имена, специалност, ППП, ТК, ОПП, ЕГН, адрес за кореспонденция с пощенски код, телефон за връзка и датата, от която застраховката да влезе в сила / тази дата да е най-малко пет дни от датата на заявката/.

  2.Всеки проектант, член на КИИП РК София-град, задължително попълва Декларация за съгласие за предоставяне и използване на лични данни във връзка с Регламент 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни при получаване на полицата.

3.Издадените и подписани от Застрахователя застрахователни лични сертификати за четвърта, пета и шеста категория обекти съгласно ЗУТ се получават лично !!! от проектантите в офиса на КИИП РК София-град от ден петък на следващата седмица на седмицата, в която е подадена заявката.

  4.За належащи случаи застраховка може да се прави лично в офиса на Застрахователната компания, гр. София, ул. „Шар планина“ № 33. Всеки проектант при отиване в офиса на Застрахователната компания, задължително си удостоверява членството в КИИП РК София-град, с копие от Удостоверение за проектантска правоспособност, на който се издава сертификат за съответната категория. Плащането и получаването на сертификатите става лично в офиса на Застрахователната компания срещу подпис.

5.Подновяването на лична професионална застраховка за обекти четвърта, пета и шеста категория съгласно ЗУТ, става като се подава заявка за издаване на нова Застрахователна полица в офиса на КИИП РК София-град или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. десет дни от датата преди изтичане на застраховката, като в заявката се посочват следните данни: номер и дата на изтичащия сертификат, регистрационен номер, трите имена, специалност, ППП, ТК, ОПП, ЕГН, адрес за кореспонденция с пощенски код, телефон за връзка и датата, от която застраховката да влезе в сила / при вече изтекла дата, т. е. имаме прекъсване на застраховката, за начална дата на застраховката трябва да се посочи дата най-малко пет дни от датата на заявката/. Сертификатътсе получава лично!!! в офиса на КИИП РК София-град на бул. „Ал. Стамболийски" № 51, етаж 7, София 1000.

6.Членовете на КИИП РК София-град, които желаят да сключат застраховка, по-висока от четвърта, пета и шеста категория, т.е. за строежи първа, втора и трета категория, доплащат при преференциални условия необходимата за категорията сума директно в офиса на Застрахователната компания, гр. София, ул. „Шар планина“ № 33. Всеки проектант при отиване в офиса на Застрахователната компания, задължително си удостоверява членството в КИИП РК София-град, с копие от Удостоверение за проектантска правоспособност, на който се издава сертификат за съответната категория. Плащането и получаването на сертификатите става лично в офиса на Застрахователната компания срещу подпис.

Право на всеки член на КИИП РК София-град е да избере застрахователното дружество, в което иска да се застрахова, като то може да бъде само едно.

Регионално ръководство на

КИИП РК София-град

metodika

kalkulator

Търсене

В Началото