Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

01.10.2012 г. Съобщение

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ТК от комисията през месец септември 2012 г. са налични в офиса.

27.09.2012 г. Съобщение

Получаване на потребителско име и парола

Уважаеми колеги,
Представяме Ви информация как да ползвате актуалния списък на членовете на КИИП РК София-град и как да получите достъп до собственото си потребителско име и парола в новия сайт www.kiip-sofia.com.

Вижте тук

25.09.2012 г. Съобщение за семинар

akvarorКИИП РК София-град, секция "Водно строителство", фирма ПОЛОПЛАСТ и фирма АКВАРОР Ви канят на семинар "Иновации във ВиК системите представени от фирма ПОЛОПЛАСТ  и HL" на 8 октомври 2012 г. от 13 ч. в зала Марица, хотел Родина

Програма

21.09.2012 Съобщение

Важно съобщение!
На вниманието на членовете на КИИП РК София-град, упражняващи технически контрол /ТК/ по част „Конструктивна“!
Регионалното ръководство на София-град организира среща на членовете на КИИП РК София-град, притежаващи ППП и упражняващи технически контрол /ТК/ по част „Конструктивна“, с ръководството на Национална професионална секция /НПС/ КСС и Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол /ЦКТК/. Тя се осъществява по решение на НПС КСС и ЦКТК.
Срещата ще се проведе на 08.10.2012 г. /понеделник/  от 16 ч. в зала 1 и 2 на хотел Родина.
НПС КСС и ЦКТК предлагат да се обсъждат въпроси, свързани с работата на техническите контроли, изискванията на ЗУТ, ЗКАИИП, Наредба № 2 на КИИП и устава на КИИП, оценката на ТК за инвестиционния проект в част „Конструктивна“ и нейното място в доклада на фирмата за строителен надзор, както и допълване на Кодекса за добрата проектантска практика /КДПП/ в част „Конструктивна“, предложения за промяна на Наредба № 2 на КИИП   и др.
Регионалното ръководство на  София-град кани всички свои членове с ТК, да участват в срещата.

17.09.2012 Съобщение

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че при възможност от Ваша страна още сега може да подновите членството си за 2013 г., независимо, че крайният срок е 20.12.2012 г. За Ваше улеснение:

Вижте тук

17.09.2012 Съобщение

udostoverenijaУважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията и печатите от комисията за оправомощаване с ППП/ОПП през месец юли са налични в офиса.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра
РК Русе

 

 

• Участие в 25 годишнина на инженерната камара в гр. Дрезден, Саксония,ФР Германия – 21-22.11.2018 г.

• Кръгла маса на тема:“ Аспекти и проблеми на строителния и инвестиционния процес в Европейските страни“ – проведена в гр. София, в залата на КИИП РК София-град с участието на гости от чужбина, представители на инженерни камари на ФР Германия, Република Чехия и Република Сърбия 29.09.2018 г.

Повече...

В Началото