Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

21.09.2012 Съобщение

Важно съобщение!
На вниманието на членовете на КИИП РК София-град, упражняващи технически контрол /ТК/ по част „Конструктивна“!
Регионалното ръководство на София-град организира среща на членовете на КИИП РК София-град, притежаващи ППП и упражняващи технически контрол /ТК/ по част „Конструктивна“, с ръководството на Национална професионална секция /НПС/ КСС и Централната комисия по оправомощаване на лицата, упражняващи технически контрол /ЦКТК/. Тя се осъществява по решение на НПС КСС и ЦКТК.
Срещата ще се проведе на 08.10.2012 г. /понеделник/  от 16 ч. в зала 1 и 2 на хотел Родина.
НПС КСС и ЦКТК предлагат да се обсъждат въпроси, свързани с работата на техническите контроли, изискванията на ЗУТ, ЗКАИИП, Наредба № 2 на КИИП и устава на КИИП, оценката на ТК за инвестиционния проект в част „Конструктивна“ и нейното място в доклада на фирмата за строителен надзор, както и допълване на Кодекса за добрата проектантска практика /КДПП/ в част „Конструктивна“, предложения за промяна на Наредба № 2 на КИИП   и др.
Регионалното ръководство на  София-град кани всички свои членове с ТК, да участват в срещата.

17.09.2012 Съобщение

Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че при възможност от Ваша страна още сега може да подновите членството си за 2013 г., независимо, че крайният срок е 20.12.2012 г. За Ваше улеснение:

Вижте тук

17.09.2012 Съобщение

udostoverenijaУважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията и печатите от комисията за оправомощаване с ППП/ОПП през месец юли са налични в офиса.

17.09.2012 Съобщение за курс

kursРегионалното ръководство на КИИП София-град и секция „Конструкции на сгради и съоръжения” уведомяват своите   членове,   че ще се проведе обучителен курс на тема:

„Съвременни методи за сеизмична оценка, усилване и възстановяване на съществуващи сгради”

 5.10.2012 г. /петък/ 13 ч.-18.30 ч.,  6 и 7.10.2012 г. /събота и неделя/ 8.30 ч.-18.30 ч., зала 3, хотел Родина, бул. Тотлебен № 8

Съобщение за курс  Подробна информация  Заявка за участие

12.09.2012 Съобщение BAUMIT

life06 v4КИИП Регионална колегия София-град и фирма БАУМИТ България ЕООД Ви канят да вземете участие в семинар на тема „Нови продукти на фирма БАУМИТ"

Програма

 

 

31.08.2012 Съобщение

На вниманието на всички колеги, които имат интерес към „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТИПОВ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И САНИРАНЕ НА ЕДРОПАНЕЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ (ЕПЖС).

Вижте тук

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото