Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

05.11.2012 Съобщение курс

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че местата за курса по Техническа паспортизация на сгради са попълнени.

02.11.2012 Съобщение за курс

Регионалното ръководство на КИИП София-град  уведомява своите членове, че ще се проведе обучителен курс-събеседване на тема:

Ss 1ceТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ. ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169, АЛ. 1 И 2. ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА № 5 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на  10.11.2012 г. (събота)  9.00 ч.-16.00 ч., зала Струма, хотел Родина, бул. Ген. Тотлебен 8.

Лектори: инж. Соня Георгиева – МРРБ, Валентина Узунова – Асоциация «Високотехнологични енергийни системи-България»

(програма) (заявка за участие)

01.11.2012 Съобщение за удостоверения м.октомври 2012

udostoverenijaУважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ТК от комисията през месец октомври  2012 г. са налични в офиса.

31.10.2012 Съобщение

На вниманието на членовете на секция “Геодезия и приложна геодезия“ от регионални колегии на КИИП София -град и София-област!

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 05.11.2012 год. (понеделник ) от 11.30 часа в изложбената зала на ІІ етаж на УАСГ (Архитектурен факултет ) ще бъде изнесена лекция на тема: "Европейска концепция за достъпност (създаване на общодостъпна среда, включително и за хора с увреждания).

Лектор: доц. д-р инж. Руска Димитрова

В същата зала е разположена изложба с най-новите изисквания на Европейската концепция за Достъпност.

Вход свободен!

Председател на РК на КИИП София-град: инж. Георги Кордов

Председател на РК на КИИП София-област: инж. Константин Проданов

26.10.2012 Честит празник!

dimitar

 

Скъпи колеги,
 
Честит празник!
 
Днес е денят на строителя.
 
Ние, проектантите, ще празнуваме заедно с колегите си  строителни инженери, архитекти и всички, които са превърнали строителството в своя съдба. Празнуваме на Димитровден. Отдаваме почит и на Св. Димитър – мъченик за вярата, която крепи българина в добри и лоши дни. Отдаваме и почит към труда,  към творческия дух  и стремежа да градиш - храм, дом, надежди за бъдещето.

КИИП РК София-град

24.10.2012 г. Съобщение

udostoverenijaУдостоверенията от курса по ПБЗ, проведен на 18.10.2012 г. в хотел Родина, са готови.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото