Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

22.10.2012 Съобщение за удостоверения

udostoverenija1Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията и печатите от комисията за оправомощаване с ППП/ОПП през месец септември са налични в офиса.

16.10.2012 г Съобщение за курс

Picture 143Регионалното ръководство на КИИП София-град и секция „Конструкции на сгради и съоръжения” уведомяват своите членове, че ще се проведе обучителен курс на тема:
„Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс”
26.10.2012 г. /петък/ 13 ч.-18.30 ч.,  27 и 28.10.2012 г. /събота и неделя/ 8.30 ч.-18.30 ч.зала 3, хотел Родина, бул. Тотлебен № 8. Лектор: доц. д-р инж. Йордан Милев.

Подробна информация  заявка за участие

16.10.2012 г. Съобщение

Удостоверенията от курса, проведен на 5-7.10.2012 г. с лектор доц. Йордан Милев са готови.

16.10.2012г.Съобщение

Местата за курса по ПБЗ на 18.10.12 г. с лектор доц. Диньо Динев в хотел Родина  са запълнени.

12.10.2012 г. Съобщение

На вниманието на членовете на секция „Технологии“!

Регионална колегия София град, секция „Технологии“ кани своите членове да присъстват на обучителен курс на тема: "Актуални нормативни изисквания към раздел "Здравословни и безопасни условия на труд"  в инвестиционните проекти по част "Технология". Курсът ще се проведе на 18. 10. 2012 г. от 14,00 ч. в заседателната  зала на 7-ия етаж на ХИМКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ АД на бул. "Ал. Стамболийски"  № 205 с лектори от РИОКОЗ. Цена на курса – 23 лв.

Заявка за участие

10.10.2012 г. Съобщение за среща

Уважаеми колеги,

Срещата на Националното ръководство на НПС КСС и ЦКТК при КИИП с проектантите,  упражняващи ТК по част „Конструктивна“ от РК София-град и РК София-област, бе  проведена  на 8.10.2012 г. в зали 1 и 2,  хотел Родина.

писмо съобщение на РК София-град от 21.09.2012 г.

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото