Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

02.11.2012 Съобщение за курс

Регионалното ръководство на КИИП София-град  уведомява своите членове, че ще се проведе обучителен курс-събеседване на тема:

Ss 1ceТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ. ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169, АЛ. 1 И 2. ИЗИСКВАНИЯ НА НАРЕДБА № 5 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на  10.11.2012 г. (събота)  9.00 ч.-16.00 ч., зала Струма, хотел Родина, бул. Ген. Тотлебен 8.

Лектори: инж. Соня Георгиева – МРРБ, Валентина Узунова – Асоциация «Високотехнологични енергийни системи-България»

(програма) (заявка за участие)

01.11.2012 Съобщение за удостоверения м.октомври 2012

udostoverenijaУважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ТК от комисията през месец октомври  2012 г. са налични в офиса.

31.10.2012 Съобщение

На вниманието на членовете на секция “Геодезия и приложна геодезия“ от регионални колегии на КИИП София -град и София-област!

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че на 05.11.2012 год. (понеделник ) от 11.30 часа в изложбената зала на ІІ етаж на УАСГ (Архитектурен факултет ) ще бъде изнесена лекция на тема: "Европейска концепция за достъпност (създаване на общодостъпна среда, включително и за хора с увреждания).

Лектор: доц. д-р инж. Руска Димитрова

В същата зала е разположена изложба с най-новите изисквания на Европейската концепция за Достъпност.

Вход свободен!

Председател на РК на КИИП София-град: инж. Георги Кордов

Председател на РК на КИИП София-област: инж. Константин Проданов

26.10.2012 Честит празник!

dimitar

 

Скъпи колеги,
 
Честит празник!
 
Днес е денят на строителя.
 
Ние, проектантите, ще празнуваме заедно с колегите си  строителни инженери, архитекти и всички, които са превърнали строителството в своя съдба. Празнуваме на Димитровден. Отдаваме почит и на Св. Димитър – мъченик за вярата, която крепи българина в добри и лоши дни. Отдаваме и почит към труда,  към творческия дух  и стремежа да градиш - храм, дом, надежди за бъдещето.

КИИП РК София-град

24.10.2012 г. Съобщение

udostoverenijaУдостоверенията от курса по ПБЗ, проведен на 18.10.2012 г. в хотел Родина, са готови.

24.10.2012 Съобщение

Уважаеми колеги , уведомяваме Ви, че местата за курса, който ще се проведе на 26, 27 и 28 октомври 2012 г. в хотел Родина на тема: Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс“ , са попълнени.

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото