Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Начало

06.12.2012 Съобщение

Stipendiantite

КИИП РК София-град отпуска  десет стипендии за студенти-отличници 
от техническите вузове за учебната 2012-13 година
 
За осми пореден път КИИП  София-град отпуска стипендии за студенти отличници от столичните  технически вузове.   На свое заседание  Регионалното ръководство на 14.11.2012 г. по т. 2 от дневния ред разгледа критериите и реши да се отпуснат 10 /десет/ стипендии за учебната 2012/13 г.
 
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ, в размер на 150 лв. на името на проф. Тодор Карамански.
- Една стипендия по специалност „ССС“ в УАСГ в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „ТС“ в УАСГ в размер на 120 лв.
- Една стипендия по специалност „ВС“ в УАСГ в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „Геодезия“ в УАСГ в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност ССС във ВСУ „Л. Каравелов“ - София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „ОВКХТТГ “ в ТУ - София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „ЕАСТ“ в ТУ – София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по специалност „Машиностроителна техника и технологии “ или друга в ТУ - София в размер на 120 лв. 
- Една стипендия по всички специалности в МГУ „Св. Иван Рилски“ в размер на 120 лв. 
Регионалното ръководство гласува и награда „Отличник на годината“ за дипломанти от УАСГ, ВТУ „Л. Каравелов“ – София, ТУ – София, МГУ „Св. Иван Рилски“  и ХТМУ – София.

 

20.11.2012 Съобщение

На вниманието на членовете на секция „Минно дело, геология и екология“!

Уважаеми колеги,

Предлагаме Ви условия за позиция в Индия по линия на геоложките проучвания. (подробности)

За повече информация можете да се свържете с инж. Антонио Лаков – Председател на секция „МДГЕ“:

>Mobile:  +359 888 847934

>Phone/Fax: +359 8621766

>e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

инж. Антонио Лаков

Председател на секция „МДГЕ“

инж. Георги Кордов

Председател на КИИП РК София-град

17.11.2012 Съобщение

tower7КИИП Регионална колегия София град  уведомява своите членове, че на 5 декември /сряда/ от 9.00 ч. в Зала 1 на хотел „Родина“  ще се проведе семинар на тема: „Моделиране и изчисляване на строителни конструкции с Tower_7 в съответствие с изискванията на националните приложения към Еврокодовете и новата НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Създаване на работни чертежи на стоманени конструкции с Metal Studio“.
Лектор: инж. Веселин Първанов
Предварително записване до изчерпване на местата на тел.: 851 82 41 61, 851 82 42 61.

Програма

Заявка за участие

13.11.2012 Съобщение за курс

6157-2414-1424-1612КИИП Регионална колегия София град и секция „ЕАСТ“  уведомява своите членове, че на 23.11.2012 г.  /петък/ от 14:15 ч. в зала1 на хотел Шипка, бул. „Ген. Тотлебен” № 34А, ще се проведе обучителен курс на тема: Цикъл лекции по ВЕИ. Част. 1. Фотоволтаици и фотоволтаични системи.

Лектори: доц. д-р инж. Владимир Лазаров – ТУ-София, и доц. д-р инж. Захари Зарков – ТУ-София.

Предварително записване до изчерпване на местата на тел.: 851 82 41 61, 851 82 42 61.

(програма) (заявка за участие)

12.11.2012 Съобщение за лекции в УАСГ

LEKZIIУважаеми колеги,
Ръководството на Строителния факултет на УАСГ  кани инженерната колегия на две лекции, организирани от Строителния факултет.
“Human-induced vibrations of civil engineering structures” се отнася за моделиране и изчисляване на леки и олекотени конструкции от динамични товари, причинени от движение на хора.
“Specially Devices – Dampers for the safety of Civil Engineering Structures”  е за използване на една възможност за укрепване на повредени от силни земетресения конструкции чрез хистерезисни демпфери.

Покана 1                 Покана 2

12.11.2012 Съобщение

udostoverenijaУважаеми колеги, уведомяваме Ви, че удостоверенията за ППП и ОПП от комисията през месец октомври  2012 г. са налични в офиса.

Вход за членове

Търсене

Договори/споразумения с Регионални колегии

 
РК Бургас
РК Ловеч
РК Пазарджик
РК Разград
РК Силистра

 

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото