БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Материали

Представяме на Вашето внимание

документите за Общото събрание на КИИП РК София-град на 20.02.2013г.

  •  Дневен ред: Редовно годишно отчетно събрание на КИИП Регионална колегия София-град, 20 февруари 2013 г.

Вижте тук


  •  ОТЧЕТЕН ДОКЛАД за работата на Регионалното Ръководство на КИИП София-град за отчетната 2012 г. от инж. Георги Кордов-Председател

Вижте тук


  • Приет бюджет и отчет за 2012 г.; Проектобюджет за 2013 г.

Вижте тук


  • ДОКЛАД на Контролния съвет към РК на КИИП София-град пред ОС – 20.02.2013 г.

Вижте тук


  • Устав на КИИП с отразени предложения за промени на Комисия нормативни актове от 07.02.2013 г.

Вижте тук

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото