БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииТЕХДелегати за периода 2013-2014

Делегати за периода 2013-2014

 

 

пор.№ рег. № Име Презиме Фамилия
00444 Анелия Миланова Райчева
01578 Божидар Щерев Иванов
01895 Милена Иванова Куюмджиева
1 00488 Димитър Георгиева Йосифов
2 00703 Евдокия Кирилова Стоянова
3 08425 Здравка Георгиева Стоилова
4 00643 Иванка Петрова Златарева
5 00851 Илка Асенова Симиджиева
6 41601 Краси Василев Кръстев
7 08596 Мария Иванова Милова
8 08133 Мария Николова Марчева
9 01775 Милчо Цеков Ангелов
10 13971 Николай Христов Голкочев
11 00092 Пламен Ганчев Ганчев
12 01631 Райна Бакунова Кожухарова
13 00317 Свилен Иванов Иванов
14 00127 Станислав Маргаритов Иванчев
15 08784 Таня Димова Серафимова
16 00011 Цветанка Събкова Коларова
17 10460 Явор Иванов Писанов

 

 

 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото