БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Професионални секцииЕАСТПокана за семинар

Покана за семинар

Уважаеми колеги,
Регионалното ръководство на КИИП РК София-град и професионална секция ЕАСТ Ви уведомяват, че на 08 ноември 2017 г. (сряда) от 10:30 часа в шоурум „Бронлайт, ул. Казбек 57 Б ще се състои работна среща-семинар
Съвременни тенденции в аварийното и евакуационно осветление“ с гост-лектор: Марта Бурачинска, мениджър външни пазари в компания Hybryd, Полша.

Работен език на срещата: български.
Поканата виж тук /pdf/

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото