БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностМеждународна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.

Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация / 20.10.2016 г.

На 20.10.2016 г. се проведе международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города" и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация.

Гостите изнесоха лекции на теми:

- Стратегия на градоустройственото развитие на гр. Москва.

- Нормативно-методическа база за проектиране и строителство в Руската Федерация.

- Автоматизация на проектирането. Заплащане на труда на проектантите.

Лектори:

- проф. д.т.н. Киевский Леонид Владимирович – гл. научен сътрудник Научно-проектантски център „Развитие на град Москва", заслужил строител на Руската Федерация, академик МАИЭС.

- проф. д.т.н. Гинзбург Александър Витальевич – завеждащ катедра Информационни системи, технологии и автоматизация в строителството. Председател на Учебно-методическия съвет за развитие на ДПО УМО на висшите учебни заведения на Руската Федерация в областта на строителството и Международната асоциация на строителните висши учебни заведения.

Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото