БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностПо покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия членове на КИИП РК София-град посетиха „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

По покана на Инженерната камара на Р. Сърбия, регионална канцелария гр. Ниш, на 11 и 12 юни бе извършено посещение на „Рударско-леярен басейн – гр. Бор“.

Делегация от 19 проектанти - представители на професионални секции: „Минно дело, геология и екология“ и „Електротехника, автоматика, съобщителна техника“ бяха посрещнати от колегите си от гр. Ниш. При откриването на деловата среща приветствия поднесоха проф. Милисав Дамнянович – Председател на инженерната камара на Р. Сърбия, Душан Маркович – Председател на Скупщината на община Бор, инж. Георги Кордов – Председател на КИИП РК София-град. Генералният директор на РТБ – Бор Благой Спасовски презентира дейността на комплекса, след което бе проведен ползотворен професионален разговор.

Гостите се запознаха и с новите технологични процеси. На място бе посетен „Рударско-леярен басейн Бор“ с новата леярна, фабрика за сярна киселина и обновена инфраструктура. Регионът е известен с най-големия меден рудник в Европа. Борски окръг се характеризира с интензивна икономическа интензивност, свързана с миньорството, металургията и химията.
Виж Галерия

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото