БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностМеждународна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници КИИП РК София-град взе участие в международната конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“, състояла се на 6 юни 2014 г.
По предварително обявената програма на основната тема „Училището и градът“ бяха представени доклади и презентации с лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия, България.
От българска страна презентация по темата бе направена от инж. Георги Кордов, председател на КИИП РК София-град и инж. Богомил Хорозов председател на Секция ОВКХТТГ.
В процеса на проведените работни срещи беше обсъдено досегашното и бъдещо съвместно сътрудничество.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото