БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностКонференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

По покана на Чешката камара на оправомощените инженери и техници  беше извършено посещение на  Конференция „Градска технология“, състояла се на  7 юни 2013 г. на тема „Наводнението и градът“. 
Събитието се състоя на 07.06.2013г. по предварително обявената програма:
Основна тема на конференцията: „Наводнението и градът”.
Представени бяха доклади по темата от лектори от Чехия, Словакия, Унгария, Германия.
В процеса на конференцията бяха осъществени полезни контакти с инженери от Чешката камара на оправомощените инженери и техници. В процеса на проведените разговори и срещи са обсъдени следните инициативи:

1./ Обсъждане на бъдеща съвместна дейност между Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия София-град  и Чешката камара на оправомощените инженери и техници.
2./ Дейности в областта на обучителната, професионалната и информационната дейност. 

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото