БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностПета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

По покана на инженерната камара на Република Сърбия наша делегация взе участие в Петата международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По време на конференцията и проведените срещи с колеги от Ниш бе повдигнат въпроса за съвместни инициативи по трансграничното сътрудничество. С представители на проектантите на мост „Бешка" на река Дунав бе договорено да се организира и проведе семинар за обмяна на опит в проектиране на мостове.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото