БИС ТК 56

Уважаеми колеги,
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностПета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

Пета международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в Р Сърбия

По покана на инженерната камара на Република Сърбия наша делегация взе участие в Петата международна конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. По време на конференцията и проведените срещи с колеги от Ниш бе повдигнат въпроса за съвместни инициативи по трансграничното сътрудничество. С представители на проектантите на мост „Бешка" на река Дунав бе договорено да се организира и проведе семинар за обмяна на опит в проектиране на мостове.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• По покана на  Инженерната камара на Р. Сърбия  членове на КИИП РК София-град посетиха  „Рударско-леярен басейн – гр. Бор, Р. Сърбия

• Международна конференция „Общинско инженерство“ на тема „Училището и градът“ в Чешка република

Честване "20 години Инженерна камара на Саксония"

• Конференция „Градска технология“ в Чешка република на тема „Наводнението и градът“

• КИИП РК София-град посрещна делегация от Инженерната камара на РСърбия, Регионална канцелария гр. Ниш.

Повече...

EU CULTURE

 

 

 Повече...

В Началото