БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Международна дейностЦентрално германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Централно германски инженерен форум в гр. Лайпциг, Саксония, Германия

Събитието се състоя на 26.11.2012г. по предварително обявената програма:

Тема 1: Юридически пречки и предизвикателства в действащата правна уредба.

Тема 2: Сертифициране „Устойчиво строителство". Zertifizierung "Nachhaltiges Bauen".

Развитие и перспективи на сертифицирането за „Устойчиво строителство"; Устойчиво строителство в държавното високо строителство, Саксония; „Компетентност по устойчиво строителство" – иновативна сфера на работа за инженери.

Тема 3: Актуални предизвикателства в инженерното строителство – Baugrund und Eurocodes

Еврокодовете – споразумение за сроковете за въвеждане; От проучване на строителния терен до устойчива и безопасна за околната среда ; Покачване на подземните води – последствия за съществуващите сгради.

В процеса на конференцията бяха осъществени полезни контакти с инженери от Инженерната камара на Саксония и Инженерната камара на Чехия. Традиционното ни сътрудничество с Инженерната камара на Саксония се потвърди в проведените разговори и са договорени две главни мероприятия за 2013г. както следва:

1./ В семинар за проектиране на мостове и мостови съоръжения в София да участват водещи немски инженери в областта на мостовото проектиране от водеща фирма от гр. Дрезден.

2./ Първоначални дейности в обучителната област с Инженерната камара на Чехия.

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото