Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
8028
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
6166
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10954
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41146
КСС
Правоспособност КСС: ППП
61
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10118
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1752
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41589
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13208
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41605
9904
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8877
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ЧЛЕН
8444
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
6046
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41765
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
41581
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42517
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
6309
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10332
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41639
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6134
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2135
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42266
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
10492
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
1373
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13369
КСС
Правоспособност КСС: ТК
41764
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
5485
КСС
Правоспособност КСС: ТК
13210
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8251
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42607
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10274
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42530
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ОПП
41253
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
42458
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
241
КСС
Правоспособност КСС: ППП
9520
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42256
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13884
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10995
КСС
Правоспособност КСС: ППП
10995
КСС
Правоспособност КСС: ЧЛЕН
10448
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
42619
КСС
Правоспособност КСС: ППП
943
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
10226
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41818
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
41967
КСС
Правоспособност КСС: ППП
12479
9902
КСС
Правоспособност КСС: ППП
a.marinov@el-test.com

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото