Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
1985
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41282
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
10402
ВС
Правоспособност ВС: ППП
802
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6189
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6191
ВС
Правоспособност ВС: ППП
6355
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
13636
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41136
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ЧЛЕН
6316
ВС
Правоспособност ВС: ППП
42092
ВС
Правоспособност ВС: ОПП
10803
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10018
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1742
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13102
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
6072
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1098
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1679
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41540
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
1005
ТЕХ, ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
Правоспособност ТЕХ: ППП
767
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41211
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ОПП
1298
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2144
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8808
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
5942
КСС
Правоспособност КСС: ППП
11054
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2011
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2228
КСС
Правоспособност КСС: ППП
693
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
antoaneta.merakova
10260
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
887
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1926
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10641
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1343
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13700
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13151
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41046
ВС
Правоспособност ВС: ППП
1918
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41017
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8057
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1140
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
2020
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
8512
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
8616
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13378
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13418
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10378
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1759
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото