Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
10694
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
41524
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ЧЛЕН
1246
КСС
Правоспособност КСС: ППП
416
614
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13767
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
9863
10634
КСС
Правоспособност КСС: ППП
6105
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41072
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
41815
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
42434
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13146
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ОПП
13146
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13018
ВС
Правоспособност ВС: ППП
9043
ВС
Правоспособност ВС: ППП
640
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10487
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1894
ВС
13545
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
1757
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8991
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ОПП
2248
41738
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
13489
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42343
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
42647
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ОПП
9790
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1527
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
10645
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
71
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8636
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10769
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
8187
ВС
Правоспособност ВС: ППП
8334
КСС
Правоспособност КСС: ТК
8731
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8587
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
9429
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10078
КСС
Правоспособност КСС: ППП
42634
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
8320
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13541
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8728
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41003
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13402
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
10272
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
1386
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
896
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
9786
2065
ВС
Правоспособност ВС: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото