БИС ТК 56

Относно получен стандарт/от месец ноември 2017г.
 
Изпращайте Вашите мнения относно представени стандарти към ТК56

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
8142
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13130
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42403
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
925
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10017
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
6375
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
880
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13512
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13174
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13020
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
8307
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13253
42090
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41041
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41598
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13105
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41252
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8072
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6201
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10037
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13142
41204
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1040
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6266
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1751
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10506
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
9581
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
820
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42351
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
2037
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10344
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10346
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1346
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41126
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6094
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8505
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
41050
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8159
ГПГ, ТСТС
Правоспособност ГПГ: ОПП
Правоспособност ТСТС: ППП
42453
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
10020
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41294
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
848
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41966
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2225
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13631
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8742
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
55
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10224
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
6363
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10376
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП

Вход за членове

Търсене

КИИП РК Благоевград,
КИИП РК Бургас,
КИИП РК Габрово,
КИИП РК Кюстендил,
КИИП РК Ловеч,
КИИП РК Силистра,
КИИП РК Кърджали,
КИИП РК Русе,
КИИП РК Разград

договори (споразумение) за сътрудничество с КИИП РК София-град.

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

EU CULTURE

24.май - Ден на славянската писменост и култура

 

 

 Повече...

В Началото