Книги

ИЗДАНИЯ НА КИИП РК СОФИЯ-ГРАД, ИЗДАНИЯ НА КИИП, ДРУГИ ИЗДАНИЯ

Виж тук

Списък членовеЧленове на КИИП - София град
Членове на КИИП - София град

Списък с членовете на КИИП - София  град

Критерии за търсене
Резултати от търсенето

Рег. Но. Име Секция Правоспособност
8142
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13130
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
42403
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
925
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10017
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
6375
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
880
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
13512
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
13174
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13020
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
8307
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13253
42090
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41041
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
41598
КСС
Правоспособност КСС: ППП
13105
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
41252
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8072
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6201
ВС
Правоспособност ВС: ППП
10037
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
13142
41204
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1040
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6266
КСС
Правоспособност КСС: ППП
1751
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
10506
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП
9581
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
820
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
42351
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
2037
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
10344
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
10346
ОВКХТТГ
Правосп. ОВКХТТГ: ППП
1346
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41126
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
6094
КСС
Правоспособност КСС: ППП
8505
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ОПП
41050
ГПГ
Правоспособност ГПГ: ППП
8159
ГПГ, ТСТС
Правоспособност ГПГ: ОПП
Правоспособност ТСТС: ППП
42453
КСС
Правоспособност КСС: ОПП
10020
ВС
Правоспособност ВС: ППП
41294
ТСТС
Правоспособност ТСТС: ППП
848
КСС
Правоспособност КСС: ППП
41966
КСС
Правоспособност КСС: ППП
2225
ВС
Правоспособност ВС: ППП
13631
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ППП
8742
ЕАСТ
Правоспособност ЕАСТ: ППП
55
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10224
ТЕХ
Правоспособност ТЕХ: ЧЛЕН
6363
КСС
Правоспособност КСС: ТК
10376
МДГЕ
Правоспособност МДГЕ: ППП

Вход за членове

Търсене

• Международна среща с водещи представители на Научно проектантски център /НПЦ/ „Развитие города“ и Московски държавен университет по строителство /МГСУ/ - град Москва, Руска Федерация

• Международна Кръгла маса на тема „Цени и защита на цените за проектиране“ с участие на гости от Инженерната камара на Саксония, ФР Германия, Инженерната камара на Република Сърбия и Република Чехия

Повече...

naroden-teatyr - CopyEU CULTURE

Съгласно подписан договор за партньорство с Народен театър „Иван Вазов“ всеки член на КИИП РК София-град може да ползва преференциални цени за закупуване на билети за всички постановки на всички сцени на Народния театър.
Текуща програма на Народен театър „Иван Вазов“ може да намерите на: http://nationaltheatre.bg/programa-2/.  

Повече...

В Началото